Iedereen moet op een veilige manier zijn of haar werk kunnen doen en de werkgever is hiervoor verantwoordelijk. De werkgever moet bijvoorbeeld zorgen voor een goed geventileerde werkruimte, deugdelijk materiaal, goede werkvoorzieningen etc. Ook moet de werkgever ervoor zorgen dat de veiligheidsregels bekend zijn bij de medewerkers en dat zij ook daadwerkelijk nageleefd worden.

Het VCA-diploma is een belangrijk middel voor werkgevers om aan te tonen dat de werknemers op de hoogte zijn van de regels omtrent veiligheid, gezondheid en milieu. Het  VCA-diploma is voor veel medewerkers dan ook verplicht.

Er worden veel cursussen VCA aangeboden en er zijn ook veel leerboeken beschikbaar. De lesstof is veel en moeilijk en de examenvragen zijn soms lastig te begrijpen. Dit geldt voor Nederlanders, maar natuurlijk nog veel meer voor de mensen die de Nederlandse taal niet zo goed beheersen.

Waarom VCA voor buitenlanders?

Het doel van een VCA-cursus is natuurlijk niet alleen het behalen van het examen. Het is vooral belangrijk dat de medewerkers de veiligheidsregels goed begrijpen en toepassen.

Het VCA-examen kan in meerdere talen worden afgelegd, maar in veel bedrijven is de voertaal Nederlands en de medewerkers dienen dan ook over de juiste woordenschat in het Nederlands te beschikken.

In deze cursus Taal en veiligheid (VCA) staan we actief stil bij de betekenis van de regels en instructies en wij vertalen deze naar de werkpraktijk. Wat mag wel en wat mag niet en wat moet je in bepaalde situaties doen.

Thema’s

De volgende thema’s komen in de cursus Taal en Veiligheid aan bod:

  • Wet- en regelgeving
  • Veilig werken en beheersen van incidenten
  • Werkplek en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Arbeidsmiddelen
  • Bijzondere werkomstandigheden
  • Gevaarlijke stoffen
  • Elektriciteit
  • Brand en explosie

Opzet van de cursus

De opzet van de cursus hangt af van de voorkennis van de medewerkers en van hun taalniveau. Deelnemers moeten minimaal niveau A2 hebben om deel te kunnen nemen. Spreken de medewerkers goed Nederlands, dan kunnen we de lesstof in een hoger tempo aanbieden.

Vrijblijvend adviesgesprek

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden voor een cursus Taal en veiligheid (VCA) met u te bespreken. Naar aanleiding van dat gesprek, zullen wij u een concreet voorstel doen voor een passend trainingstraject.