Wij organiseren voorbereidingscursussen voor het IELTS-examen voor mensen die een Engelstalige masteropleiding willen volgen of die in het buitenland willen studeren of werken. In deze korte, intensieve cursus kunt u uw academische taalvaardigheden verbeteren om zo een hogere score te behalen bij het IELTS-examen.

Cursusinformatie

Deze voorbereidingscursus is heel intensief en bestaat uit 18 uur les verdeeld over 6 lessen.

De cursus kost 600 euro, inclusief de boeken.

Wat is IELTS?

IELTS staat voor International English Language Testing System en is wereldwijd het meest afgenomen examen om Engels op academisch niveau te testen. IELTS wordt erkend door universiteiten en werkgevers in veel verschillende landen, inclusief Groot-Brittanië en de Verenigde Staten.

Bij IELTS is er geen sprake van slagen of zakken. De testresultaten worden weergegeven als scores op een schaal van 1 tot 9. Wilt u deelnemen aan een Engelstalige masteropleiding in Nederland, controleer dan goed welke toelatingseisen de instelling hanteert. De meeste instellingen eisen een score van minimaal 6.5 op de schaal van IELTS, maar dat kan per instelling verschillen.

De academische module van IELTS behandelt alle vier de taalvaardigheden: luisteren, lezen, schrijven en spreken.

In de voorbereidingscursus richten wij ons op al deze vaardigheden en we combineren het daadwerkelijk oefenen voor het examen met grammaticale ondersteuning. We bereiden u voor op het examen door te laten zien hoe er geëxamineerd wordt en waar u specifiek op moet letten. U krijgt relevante feedback op uw opdrachten en advies om uw niveau te verhogen.

Het IELTS-examen bestaat uit 4 onderdelen en elk onderdeel beoordeelt verschillende vaardigheden, zoals hieronder vermeld. In de voorbereidingscursus komen al deze punten aan bod.

Luisteren:

 • Luisteren naar sleutelwoorden
 • Luisteren naar algemene informatie
 • Luisteren naar intonatie, tonen
 • Luisteren naar signaalwoorden (first, secondly, the most significant result…)

Lezen:

 • Werken aan woordenschat
 • Lezen om algemeen begrip te krijgen van de context
 • Scannen (om specifieke informatie te zoeken)
 • Samenvatten

Academisch schrijven:

 • Schrijfopdrachten begrijpen en de stijl kiezen
 • Een tekst schrijven met ondersteunende argumenten
 • Verbindings- en signaalwoorden gebruiken om de tekst coherent te maken
 • Functionele taal gebruiken voor bepaalde doeleinden
 • Duidelijk en bondig schrijven

Academisch spreken:

 • Oefenen met vloeiend spreken, gebruiken en begrijpen van standaardzinnen
 • Uitspraak en intonatie
 • Interactieve rollenspellen

Toelatingstoets

Voorafgaand aan de cursus willen wij graag uw niveau bepalen. Wij beginnen dan ook met een uitgebreid intakegesprek met één van de trainers. Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend.