Deze taalcursus Nederlands is bedoeld voor mensen die het Nederlands dagelijks gebruiken en die hun taalgebruik willen perfectioneren. U kunt zich bijvoorbeeld prima verstaanbaar maken in het Nederlands en discussies voeren met collega’s of vrienden, maar toch merkt u dat uw Nederlands niet vloeiend en foutloos is. In deze cursus gaan wij gericht aan de slag met de fouten die u nog maakt. Ook leert u de finesses van het Nederlands, zodat u zich nog genuanceerder kunt uitdrukken. Wij besteden in deze training vooral aandacht aan spreek- en schrijfvaardigheid.

Opzet van de cursus: 20 lessen van 2,5 uur
Voorbereidingstijd: 3-6 uur per week
Studiemateriaal: Nederlands naar perfectie
Kosten: 990 euro (materiaal inbegrepen)
Voor wie is de cursus: voor iedereen die zich nog makkelijker wil kunnen uitdrukken
Toelatingseisen: B2 (wordt tijdens intake beoordeeld)