• flag_nl
  • flag_uk

Privacyreglement

Versie 02-2017

Taalswitch behandelt persoonlijke gegevens met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Wet bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt. Taalswitch bewaart noodzakelijke gegevens over (oud-)cursisten, opdrachtgevers, medewerkers en bedrijven. Het verzamelen en bewaren van gegevens heeft ten doel om de cursussen te organiseren, bekend te maken en te evalueren.

Doeleinden

Alle persoonsgegevens die we van onze deelnemers ontvangen, worden uitsluitend bewaard en gebruikt voor aanmelding voor een cursus, om de cursus te organiseren en om cursisten te informeren over hun cursus.
Alleen feitelijke persoonsgegevens en contactgegevens die nodig zijn voor het plannen van de cursus en het versturen van de factuur worden vastgelegd. Voor het maken van het certificaat dat aan het eind van een traject wordt verstrekt, is het noodzakelijk de geboortedatum vast te leggen. De cursist vult alle gegevens zelf in bij de intake of bij het invullen van het inschrijfformulier. We bewaren deze gegevens in de mappen van de trainingsadministratie in een afgesloten kast.
Van cursisten worden uitsluitend de volgende gegevens bewaard:
- naam, adres, woonplaats, land, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum;
- cursusinschrijvingen en gegevens m.b.t. betaling;
- cursusresultaten en presentie;
- gegevens m.b.t. betalende instanties (NAW, contactpersonen).
Van onze freelancers bewaren we een kopie van het identiteitsbewijs en de contactgegevens, ten behoeve van identificatie voor de Belastingdienst.

Verstrekking aan derden

In principe verstrekken we geen persoonsgegevens aan derden.
Indien de opdrachtgever van de training niet de deelnemer zelf betreft, worden bij tussen- en/of eindevaluatie soms gegevens over aanwezigheid, voortgang en inzet aan de opdrachtgever verstrekt. Dit gebeurt in overleg met de trainer en de deelnemer.
Contactgegevens van cursisten die deelnemen aan een inburgeringcursus of een werk gerelateerde training, worden doorgegeven aan Blik op Werk ten behoeve van onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde diensten.
Tevens verstrekken we persoonsgegevens aan DUO, als de deelnemer een lening bij DUO heeft afgesloten.
We verstrekken de gegevens die we bij de intake ontvangen van de deelnemer aan de trainer die de training gaat verzorgen. De desbetreffende trainer ontvangt een kopie van het formulier of een mail met achtergrondinformatie.
We verstrekken de gegevens van ons personeel, zoals telefoonnummer of e-mailadres niet aan de deelnemers. De trainers kunnen er desgewenst zelf voor kiezen om contactgegevens met de deelnemers uit te wisselen.

Bewaren van gegevens

De gegevens van deelnemers die daadwerkelijk aan een training hebben deelgenomen, worden 7 jaar bewaard. Daarna vernietigen we de trainingsadministratie en alle daarbij behorende formulieren. De intakeformulieren van geïnteresseerden die (nog) niet aan een training hebben deelgenomen, worden bewaard zolang de persoon aangeeft nog steeds geïnteresseerd te zijn in een training. Na uiterlijk drie jaar vernietigen we deze formulieren.

Toegang tot de gegevens

(Oud-)deelnemers, opdrachtgevers, medewerkers en bedrijven hebben het recht om de over hen geregistreerde informatie op te vragen en eventueel te laten verwijderen.
Tot de gegevens hebben slechts toegang de verantwoordelijken voor gegevensverwerking, te weten de twee eigenaren. De trainers ontvangen alleen de noodzakelijke gegevens over de deelnemers van hun trainingen. Alle personen die toegang hebben tot de gegevens hebben een geheimhoudingsplicht, vastgelegd in hun contract.

Recente berichten


Wij helpen u graag verder!